SERVEIS

01
Suport i assessorament amb segona opinió

en les tres àrees jurídica, laboral, estratègica, internacional, finances, màrqueting, gestió del talent, mediambiental i de tecnologies de la informació i innovació.

02
Sessions de networking

qualitatiu periòdiques.

03
Butlletins informatius

sectorials de periodicitat mensual.

04
Creació de sinèrgies

amb el teixit empresarial del territori.

05
Formació

en temes sectorials en les tres àrees jurídica, laboral, estratègica, internacional, finances, màrqueting, gestió del talent, mediambiental i de tecnologies de la informació i innovació.

06
Identificació de tendències

del sector en tots els àmbits empresarials.

07
Acords d'estalvi

en els diferents àmbits.